HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmän kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on kehittää järjestelmää edelleen niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten yksiköiden potilasturvallisuustapahtumien raportointitarpeisiin.

Vaasassa kokoontui lokakuun 2008 lopussa noin 140 raportointijärjestelmän käyttäjää kertomaan ja kuulemaan kokemuksiaan vaaratapahtumista oppimisesta. Siellä esitettiin alakohtaisia kehittämistoiveita ja myös vahva toivomus haiprolaisten periaatteiden mukaisen yhtenäisen linjan säilyttämisestä raportoinnissa.

Kehittämistyön koordinointiin on Vaasan keskusteluiden innoittamana perustettu vuodelle 2009 HaiPron kehittämisen ohjausryhmä. Ohjausryhmä koordinoi eri alueiden asiantuntijoista koostuvia aihe- tai teemakohtaisia työryhmiä. Esimerkiksi luokituksia tarvitaan lisää, kun käyttö laajenee, ja entisiäkin on tarpeen aika-ajoin tarkistaa. Tapahtumien tutkinta ja tutkintamenetelmät ovat tärkeä kehittämiskohde. Monenlaista koulutusmateriaalia tarvitaan. Oppimisverkoston toiminta kaipaa suunnittelua. Ja niin edelleen…HaiPro-raportointia kehitetään vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuuden kehittämistoimien kanssa.