HaiPro on raportointityökalu, joka on kehitetty potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin.

Yli 200 000 käyttäjää

HaiPro on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen yksiköiden sisäisessä käytössä.
Järjestelmään voi liittää myös mm. henkilöstöön kohdistuvien (työturvallisuus) vaaratapahtumien raportoinnin (WPro) ja tietoturva-/tietosuojapoikkeamien raportoinnin.

Järjestelmällinen ja helppokäyttöinen

HaiPro mahdollistaa vaaratapahtumista oppimisen ja on yksikön toiminnan kehittämisen apuna. Teveydenhuollon johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksesta.

Vapaaehtoinen, luottamuksellinen, syyttelemätön

Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn.

Kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa

HaiPro on kehitetty VTT:llä sosiaali- ja terveysministeriön, lääkelaitoksen ja VTT:n rahoituksella.

Julkaisuja

Tähän on koottu tutkimuksia ja artikkeleita joissa on hyödynnetty HaiPro-järjestelmän tietokantaa.

2022

Kivimäki T, Stolt M, Katajisto J, Charalambous A, Suhonen R:
National Registry-Based Data of Adverse Events in Finnish Long-Term Professional Homecare in 2009-2019.
Journal of clinical nursing (2022). 

Kuosmanen A, Tiihonen J, Repo‐Tiihonen E, Turunen H:
Voluntary Patient Safety Incidents Reporting in Forensic psychiatry—What Do the Reports Tell Us?
Journal of psychiatric and mental health nursing 29, no. 1 (2022): 36–47.

Lindén-Lahti C, Kivivuori SM, Lehtonen L, Schepel L:
Implementing a New Electronic Health Record System in a University Hospital: The Effect on Reported Medication Errors.
Healthcare (Basel) 10, no. 6 (2022): 1020–. 

Suuronen M, Autti T, Lehtonen L:
Patient Safety Incidents in Dentomaxillofacial Imaging: Reported Adverse Events from Hospital District Helsinki and Uusimaa and the City of Helsinki During 2012-2017.
Oral radiology (2022).

2021

Härkänen M, Haatainen K, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M:
Artificial Intelligence for Identifying the Prevention of Medication Incidents Causing Serious or Moderate Harm: An Analysis Using Incident Reporters’ Views.
International journal of environmental research and public health 18, no. 17 (2021): 9206–. 

Kurttila M, Saano S, Laaksonen R:
Describing voluntarily reported fluid therapy incidents in the care of critically ill patients: identifying, and learning from, points of risk at the national level.
Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy. 2(2021)

Nurmeksela A, Mikkonen S, Kinnunen J, Kvist T:
Relationships Between Nurse Managers’ Work Activities, Nurses’ Job Satisfaction, Patient Satisfaction, and Medication Errors at the Unit Level: a Correlational Study.
BMC health services research 21, no. 1 (2021): 296–13.

Palojoki S, Saranto K, Reponen E, Skants N, Vakkuri A, Vuokko R:
Classification of Electronic Health Record–related Patient Safety Incidents: Development and Validation Study.
JMIR medical informatics 9, no. 8 (2021): e30470–e30470.

2020

Härkänen M, Franklin B, Murrells T, Rafferty A, Vehviläinen‐Julkunen K:
Factors Contributing to Reported Medication Administration Incidents in Patients’ Homes – A Text Mining Analysis.
Journal of advanced nursing 76, no. 12 (2020): 3573–3583

Syyrilä T, Vehviläinen-Julkunen K, Härkänen M:
Communication Issues Contributing to Medication Incidents: Mixed‐method Analysis of Hospitals’ Incident Reports Using Indicator Phrases Based on Literature.”
Journal of clinical nursing 29, no. 13–14 (2020): 2466–2481. 

2019

Holmström AR, Järvinen R, Laaksonen R, Keistinen T, Doupi P, Airaksinen M:
Inter-Rater Reliability of Medication Error Classification in a Voluntary Patient Safety Incident Reporting System HaiPro in Finland.
Research in social and administrative pharmacy 15, no. 7 (2019): 864–872. 

Härkänen M, Vehviläinen-Julkunen K, Murrells T, Paananen J, Franklin B, Rafferty A:
The Contribution of Staffing to Medication Administration Errors: A Text Mining Analysis of Incident Report Data.
Journal of Nursing Scholarship. 52. 10.1111/jnu.12531 (2019) 

Idrissi Akhelij T, Salanterä S, Junttila K:
Potilaiden hoitoisuuteen perustuvan henkilöstöresursoinnin ja potilasturvallisuuden välinen yhteys erikoissairaanhoidon kirurgisilla vuodeosastoilla.
Tutkiva Hoitotyö 17, no. 1 (2019): 12–19. 

Kuusisto M, Sneck S, Sova P, Härkänen M:
Lääkehoidon vaaratilanteet – mitä voimme oppia HaiPro-ilmoituksista.
Sic! 1–2 (9): 12–23, 2019

Liukka M, Hupli M, Turunen H: 
Problems with Incident Reporting: Reports Lead Rarely to Recommendations.
Journal of clinical nursing 28, no. 9-10 (2019): 1607–1613. 

2018

Fagerström L, Kinnunen M, Saarela J:
Nursing Workload, Patient Safety Incidents and Mortality: An Observational Study from Finland.
BMJ open 8, no. 4 (2018): e016367–e016367.

Härkänen M, Tiainen M, Haatainen K:
Wrong‐patient Incidents During Medication Administrations.
Journal of clinical nursing 27, no. 3-4 (2018): 715–724. 

Jämsä J, Palojoki S, Lehtonen L, Tapper AM:
Differences Between Serious and Nonserious Patient Safety Incidents in the Largest Hospital District in Finland.
Journal of healthcare risk management 38, no. 2 (2018): 27–35. 

Rauhala A, Kinnunen M, Kuosmanen A, Liukka M, Olin K, Sahlström M, Roine R:
Mitä vapaaehtoiset vaaratapahtumailmoitukset kertovat?
Suomen lääkärilehti, 73(46), (2018): 2716-2720.

2017

Härkänen M, Saano S, Vehviläinen‐Julkunen K:
Using Incident Reports to Inform the Prevention of Medication Administration Errors.
Journal of clinical nursing 26, no. 21-22 (2017): 3486–3499.

Palojoki S, Mäkelä M, Lehtonen L, Saranto K:
An Analysis of Electronic Health Record–related Patient Safety Incidents.
Health informatics journal 23, no. 2 (2017): 134–145.

Tyynismaa L, Honkala A, Airaksinen M, Shermock K, Lehtonen L:
Identifying high-alert medications in a university hospital by applying data from the medication error reporting system.
J Patient Saf. 2017 Jun 1.

2016

Jylhä V, Bates D, Saranto K:
Adverse Events and Near Misses Relating to Information Management in a Hospital.
Health information management 45, no. 2 (2016): 55–63.

2015

Härkänen M, Turunen H, Saano S, Vehviläinen-Julkunen K:
Detecting Medication Errors: Analysis Based on a Hospital’s Incident Reports.
International journal of nursing practice 21, no. 2 (2015): 141–146. 

2014

Kinnunen-Luovi K, Saarnio R, Isola A:
Safety Incidents Involving Confused and Forgetful Older Patients in a Specialised Care Setting - Analysis of the Safety Incidents Reported to the HaiPro Reporting System.
Journal of clinical nursing 23, no. 17-18 (2014): 2442–2450. 

Pitkänen A, Teuho S, Ränkimies M, Uusitalo M, Oja K, Kaunonen M:
Lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien taustalla olevat tekijät/Factors contributing to medication safety incidents. 
Hoitotiede 26, no. 3 (2014): 177–.  

2013

Härkänen M, Turunen H, Saano S, Vehviläinen-Julkunen K:
Terveydenhuollon henkilöstön näkemykset lääkityspoikkeamien estämisestä erikoissairaanhoidossa/Health care personnel views on preventing medication errors in acute care.
Hoitotiede 25, no. 1 (2013): 49–. 

2011

Ruuhilehto K, Kaila M, Keistinen T, Kinnunen M, Vuorenkoski L, Wallenius J:
HaiPro - millaisista vaaratapahtumista terveydenhuollon yksiköissä opittiin vuosina 2007–2009?
Duodecim (Helsinki, Finland: 1961) 127, no. 10 (2011): 1033–1040.

2008

Kinnunen, Marina:
MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN: Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa
Kauppatieteellinen Pro gradu -tutkielma 2008.

Knuuttila, Jari; Ruuhilehto, Kaarin; Wallenius, Jarkko:
Rapportering av riskhändelser inom hälso- och sjukvården
Verkkojulkaisu. 2008

Knuuttila Jari:
Vaaratapahtumien raportointi – HaiPro-hankkeessa saavutettuja tuloksia
Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita 2008. s. 17

Lepola, Liisa; Avelin, Tanja:
Potilasturvallisuuden edistäminen
Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, 2008

Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto 
2008. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 63 s.

Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
HaiPro-vaaratapahtumien raportointi: tuloksia ja kokemuksia käsittelystä
Projektin työraportti. Helmikuu 2008. VTT. Tampere.

Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
Kysely HaiPro-ilmoitusten käsittelijöille 
Alustava yhteenveto tuloksista 21.2.2008

Ruuhilehto, Kaarin:
Virheilmoitusten käsittely – esimiehen vaativa rooli
Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu (2008) No: 3, 39 – 42

Ruuhilehto, Kaarin:
Virheilmoitusten käsittely – esimiehen vaativa rooli.
Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita 2008. s. 19

2007

Knuuttila Jari, Ahola Nina:
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi
Sairaanhoitajapäivät 2007. Voi hyvin, hoida hyvin. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita 2007. s. 55.

Knuuttila, Jari; Ruuhilehto, Kaarin; Wallenius, Jarkko:
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi 
2007. Lääkelaitos, Helsinki. 55 s. + 14 s. liitt.

Lanne, Marinka; Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
How to improve employee participation in incident reporting?
17th Nordic Research Conference on Safety (NoFS 2007). Tampere, 13 – 15 June 2007. Finnish Institute of Occupational Health (2007)

Lanne, Marinka; Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
How to model and evaluate the incident reporting process of a company?
Loss Prevention 2007, 12th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries (cd-rom).
Edinburgh, Scotland, 22 – 24 May 2007. IChemE (2007)

Mätäsniemi, T., Knuuttila J., Ruuhilehto, K., Wallenius, J:
Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely
HaiPro-projektin työraportti. VTT. Tampere 2007

Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari:
Vaaratapahtumien raportointi edistää potilasturvallisuutta ja kehittää työtä
Pinsetti. Vol. 19 (2007) No: 3, 16 – 18

2006

Ruuhilehto, Kaarin:
Erehtyvä ihminen ja potilasturvallisuus
Terveydenhoitaja  (2006) No: 8/2006, 6 – 9


Ohjausryhmä

HaiPro-raportointia kehitetään vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuuden kehittämistoimien kanssa.

HaiPron ohjausryhmä pyrkii siihen, että HaiPro vastaa mahdollisimman hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuustapahtumien raportointitarpeisiin.

Kehittämisen ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmä koordinoi eri alueiden asiantuntijoista koostuvia aihe- tai teemakohtaisia työryhmiä.

 • Petteri Alavahtola, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Sonja Mehtonen, Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Minna Säilä, Helsingin kaupunki
 • Jaana Inkilä, HUS-yhtymä
 • Virpi Korhonen, Kainuun hyvinvointialue
 • Anne Kallava, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 • Tiina Luukkonen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Camilla Seppälä, Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Hannele Repo, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Anssi Kuosmanen, Niuvanniemen sairaala
 • Petri Pommelin, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Mari Liukka, Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallinen työpaikka -hanke
 • Mari Plukka, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Tuija Pakkala, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Minna Aho, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Anna-Kaisa Kautto, Satakunnan hyvinvointialue
 • Tiina Koskenkorva, Suomen Apteekkariliitto
 • Susanna Kurppa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • Arja Pekonen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Jarkko Wallenius, Awanic Oy
 • Riikka Panu, Awanic Oy
 • Mari Kuosmanen, Awanic Oy


Lisätietoa

HaiPro- järjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löydät Haipron sisäisiltä sivuilta.

Sisäisille sivuille pääset kirjautumaan suoraan HaiPro-järjestelmästä.

Linkkejä

Yhteystiedot

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

Awanic Oy
010 2195 700 (ark. 09:00-16:30)
tuotteet@awanic.fi

Sijainti

Rautatienkatu 26 B 32
33100 Tampere

Awanic Oy:n toimisto on
Tampereen ydinkeskustassa rautatieaseman läheisyydessä.