Vi erbjuder och utvecklar databasdrivna webbapplikationer till behov av privata och offentliga sektor. Vår huvudprodukt är HaiPro, enkel att använda och prisvärd lösning för rapportering av negativa händelser inom patient– och personalsäkerhet. Dessutom erbjuder vi nätutbildningsmaterial, t.ex. LOVe för att upprätthålla yrkeskompetens inom läkemedelsbehandling.
HaiPro är ett tillvägagångsätt och en informationsteknologisk lösning för rapportering av ogynnsamma händelser och farliga situationer som kan äventyra patientsäkerheten inom social- och hälsovården. HaiPro verktyget används vid mer än 200 hälso – och socialvårdenheter i hela landet. Det totala antalet användare är över 160 000. Enheterna varierar i storlek från hälsovårdcentraler till sjukvårdsdistrikt. HaiPro – rapporteringssystemet är avsett för intern utveckling. Också arbetarskyddsrapportering kan anslutas till systemet vid behov.
En bra webbapplication är enligt våra mening och erfarenhet: lätt att använda, lätt att installera, enkel att redigera, utvecklad i samarbete med användarna, kostnadseffektiv och tillförlitlig.
Jarkko Wallenius, Awanic Oy

HaiPro

HaiPro är en lätthanterlig och kostnadseffektiv lösning för rapportering av negativa händelser och farliga situationer inom patient- och arbetssäkerhet.

Rapportering av avvikelser

HaiPro är en tillvägagångsätt och informationsteknologisk lösning för rapportering av negativa händelser och farliga situationer inom patientsäkerhet. HaiPro verktyget används i mer än 200 hälso – och socialvårdenheter i hela landet.


Läs mer!

QPro & QPro Feedback

Systemet kan användas för att samla in och klassificera t.ex. kund eller patient feedback. Med hjälp av QPro-verktyget kan organisationen skapa och publicera bl.a. säkerhetsförfrågningar. QPRo Feedback är ett feedback system som kan integreras med HaiPro systemet, så att en gemensam organisationsträd, användarkontot och behandlingsprocess kan utnyttjas.

Sammanfattning av responsen

QPro Feedback är ett feedback system som kan integreras med HaiPro systemet, så att en gemensam organisationsträd, användarkontot och behandlingsprocess kan utnyttjas. Systemet kan användas för att samla in och klassificera t.ex. kund eller patient feedback.


Läs mer!

PotRa

PotRa är en registrerings- och rapporteringsplattform för patientombudsmän. I systemet kan lagras kontakter från patienter och klassificera de samt registrera åtgärder.

Registrerings- och rapporteringsplattform för patientombudsmän

Lätt att använda, ingen installation krävs, bara internet uppkoppling och en webläsare behövs , lagring av kontakter, handläggning och klassificering, realtidsrapporter, kan integreras med HaiPros användaruppgifter


Läs mer!

LOVe – nätutbildning i läkemedelsbehandling

LOVe-nätutbildningsmaterial är avsedd för personal inom social- och hälsovården som genomför läkemedelsbehandling. Materialet har producerats av Kuopio universitetssjukhus (KYS) och dess samarbetspartner.

LOVe – nätutbildning i läkemedelsbehandling

Utbildningsmaterialet är baserat på Social- och hälsovårdsministeriets handbok för Säker läkemedelsbehandling, och ger möjligheten att upprätthålla yrkeskompetens. Studiematerialet används omfattande i Finland.


Läs mer!

SÄVe eller strålskydd nätutbildning

Sakkunniga från Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har producerat materialet för SÄVe eller strålskydd nätutbildning. Kursens material motsvarar STUK:s anvisningar om fortbildning (1.7.). I den här kursen kan olika yrkesgrupper utföra delar av fortbildningsplikten.

SÄVe eller strålskydd nätutbildning

Kursen innehåller en nättentamen med vilken studerande kan testa sina kunskaper. SÄVe eller strålskydd nätutbildning är avsedd för alla som arbetar med strålning.


Läs mer!

Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om våra produkter och service!

Kontakta oss!