HaiPro

HaiPro är en tillvägagångsätt och informationsteknologisk lösning för rapportering av negativa händelser och farliga situationer inom patientsäkerhet. HaiPro verktyget används i mer än 200 hälso – och socialvårdenheter i hela landet, det totala antalet användare på mer än 140 000. Till och med arbetarskyddsrapportering samt verksamhetsmiljö- och dataskyddsdelar kan anslutas till systemet vid behov.

HaiPro – rapporteringsystem är avsett för intern utveckling inom enheter.

HaiPros tillvägagångsätt är baserad på ett frivilligt, konfidentiellt och icke-skuldbeläggande rapportering och handläggning av avvikelser.

 • Lätt att använda
 • Ingen installation krävs, bara internet uppkoppling och en webläsare behövs
 • Anmälningar genom ett webbformulär med hjälp av en säker HTTPS-anslutning
 • Handläggning och klassificering
 • Realtidsrapporter från alla nivåer inom organisationen
 • Flexibel: vidareutveckling genomförs tillsammans med kundorganisationer

Mer information: HaiPro

QPro

Med hjälp av QPro-verktyget kan organisationen skapa och publicera bl.a. säkerhetsförfrågningar. Qpro kan integreras med HaiPro systemet, så att en gemensam organisationsträd och  användarkontot kan utnyttjas.

QPro Feedback

QPro Feedback är ett feedback system som kan integreras med HaiPro systemet, så att en gemensam organisationsträd, användarkontot och behandlingsprocess kan utnyttjas. Systemet kan användas för att samla in och klassificera t.ex. kund eller patient feedback. Realtidsrapporter på olika nivåer inom organisationen genereras automatiskt.

 • Den säkra HTTPS –protokollet används i samband med webbformuläret.
 • I webbformuläret organisationsnivå är definierbar för alla nivåer inom organisationen genom att använda en startlänk. Möjligt att integrera med HaiPros organisatoriska uppgifterna, kräver ingen speciell underhållning.
 • Frågor definierbar till varje organisationsnivå (gemensam för alla, egna för resultatenheter).
 • Möjligt att granska och skicka vidare feedback från organisationsnivå till enheterna.
 • Om så önskas, skickar systemet information från en mottagen feedback till den som anges som handläggaren. Om inte annat är specificerat, använder systemet användarkontot i HaiPron, och då något särskilt underhållning för handläggarinformation behövs inte.
 • Feedback på papperform kan matas till systemet, och systemet upptäcker automatiskt att den utförs inom organisationens eget nät.

PotRa

PotRa är en registrerings- och rapporteringsplattform för patientombudsmän. I systemet kan lagras  kontakter från patienter och klassificera de samt registrera åtgärder.

 • Lätt att använda
 • Ingen installation krävs, bara internet uppkoppling och en webläsare behövs
 • Lagring av kontakter, handläggning och klassificering
 • Realtidsrapporter
 • Kan integreras med HaiPros användaruppgifter

LOVe – nätutbildning i läkemedelsbehandling

LOVe-nätutbildningsmaterial är avsedd för personal inom social- och hälsovården som genomför läkemedelsbehandling. Materialet har producerats av experter från Kuopio universitetssjukhus. Utbildningsmaterialet är baserat på Social- och hälsovårdsministeriets handbok för Säker läkemedelsbehandling, och ger möjligheten att upprätthålla yrkeskompetens. Studiematerialet används omfattande i Finland.

Mer information: laakeosaaminen.fi

SÄVe eller strålskydd nätutbildning

Sakkunniga från Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har producerat materialet för SÄVe eller strålskydd nätutbildning. Kursens material motsvarar STUK:s  anvisningar om fortbildning (1.7.). I den här kursen kan olika yrkesgrupper  utföra delar av fortbildningsplikten.  SÄVe eller strålskydd nätutbildning är avsedd för alla som arbetar med strålning.

Mer information: sateilysuojelu.fi

Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om våra produkter och service!

Kontakta oss!