haipro

HaiPro är ett tillvägagångsätt och en informationsteknologisk lösning för rapportering av ogynnsamma händelser och farliga situationer som kan äventyra patientsäkerheten inom social- och hälsovården. HaiPro verktyget används vid mer än  200 hälso– och socialvårdenheter i hela landet. Det totala antalet användare är över 144 000. Enheterna varierar i storlek från hälsovårdcentraler till sjukvårdsdistrikt. HaiPro – rapporteringssystemet är avsett för intern utveckling. Också arbetarskyddsrapportering kan anslutas till systemet vid behov. 

Detta strukturerade och lättanvända rapporteringssystem hjäper användarna att dra nytta av lärdomar från tidigare ogynnsamma händelser. Administrationen får lättillgänglig information om enhetens processer och effekterna av vidtagna åtgärder.

HaiPros tillvägagångsätt är baserat på frivillig, konfidentiell och icke-skuldbeläggande rapportering och handläggning av avvikelser.

HaiPro rapporteringsmetod utvecklades vid VTT i samarbete med vårdenheter och finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet, Läkemedelsverket och VTT. Haipro underhålls och vidareutvecklas av Awanic Ab